Projektas

Europeana Space siekia padidinti ir išplėsti Europeana ir kitų on-line skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimą kūrybinių industrijų veikloje suteikiant platų išteklių spektrą suinteresuotumo užtikrinimui.  Skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimas kūrybinėse industrijose vis dar ribojamas turinio intelektinės nuosavybės teisių dalykais bei prieinamo turinio panaudojimo galuimybes demonstruojančių verslo modelių. Šių problemų sprendimui Europeana Space telkia aukšto lygio raktinius ekspertus iš kūrybinių industrijų, technologinių įmonių, kultūros paveldo bei aukštojo mokslo įstaigų.

Europeana Space sukurs 3 erdves: techninę, turinio bei inovacijų - fiziškas ir virtualias kūrybiško kultūros paveldo pakartotinio naudojimo aplinkas. Šiose erdvėse atsiras nuotolinio  mokymo medžiaga ir įrankiai; techninės priemonės: infrastruktūra bei įrankiai; intelektinės nuosavybės teisių valdymo platforma; hakatonai (trumpos kūrybinės dirbtuvės) ir seminarai, skatinantys turinio teikėjus, technologijų partnerius, kūrėjus ir verslo organizacijas kurti naujas turiniu pagrįstas paslaugas ir sprendimus; verslo ekspertų pagalba inkubuojant ir skatinant kūrybinio verslo projektus. 6 teminiai pilotai (bandomieji projektai) pateiks  inovatyvius turinio panaudojimo modelius: interktyviosios TV, fotografijos, šokio, žaidimų, leidybos ir kultūros paveldo sritys, o 4 demonstracijos (demonstravimo projektai) pateiks gerąsias praktikas švietimo tikslais. Plati platinimo ir tvarumo programa užtikrins vykdytų ir platintų geriausių praktikų skverbtį Europos mastu.

Europeana Space bus skirta visiems kūrybinių industrijų sektoriams, nuo turinio teikėjų iki produserių, parodų organizatorių, menininkų ir kultūrinio/kūrybinio turinio kūrėjų, leidėjų, transliuotojų, telekomunikacininkų ir skaitmeninio turinio platintojų. Projekto poveikis reikšmingai padidins Europeana panaudojimą, kurs naujas galimybes darbo vietų ir ekonomikos augimui  tęstiniai plėtojant naujus taikymus ir paslaugas, kuriamus turtingo Europos kultūros paveldo pagrindu.

WP1 Projekto valdymas Lyderis: COVUNI su Techninio koordinatoriaus  PROMOTER pagalba
WP2 Techninė erdvė: infrastruktūra ir įrankiai turinio prieigai, naudojimui ir saugojimui Lyderis: NTUA su iMinds ir  NISV pagalba
WP3 Turinio erdvė: teisių valdymas kūrybiniam Europeana turinio panaudojimui Lyderis: UNEXE + PACKED su  COVUNI pagalba
WP4 Europeana Space scenarijai: bandomųjų programų (pilotų) kūrimas šešiose teminėse srityse Lyderiai: iMINDS + PROMOTER su pilotų koordinatorių pagalba
WP5 Inovacijų erdvė: Pasiekimų panaudojimas ir eksploatavimas kūrybinėse industrijose Lyderiai: NISV + KU LEUVEN su UNIVE, WAAG, CULTURELABEL, COVUNI ir  PACKED pagalba
W6 Komunikacija, sklaida ir tvarumas. Lyderis: PROMOTER su  COVUNI, KU Leuven, UNIVE ir  SPK pagalba