Projekt

Cílem projektu Europeana Space je zintenzivnit a zlepšit využití projektu kreativními průmysly a ostatními online sbírkami digitálního kulturního obsahu pomocí různých zdrojů. Kreativní průmysly sice používají digitální kulturní dědictví, ale je zde stále řada omezujících faktorů, například právo duševního vlastnictví a obchodní potenciál využití dostupného obsahu. Ve snaze vyřešit tyto problémy sdružuje Europeana Space kvalitní a klíčové odborníky z evropských kulturních průmyslů, technologických podniků, sektoru kulturního dědictví a vyššího vzdělávání.

Europeana Space si dala za cíl vytvořit tři prostory: technický, obsahý a inovační: reálné a virtuální prostředí pro kreativní opětovné využití kulturního obsahu. Pro všechny prostory budou k dispozici online pokyny a nástroje; technická kostra; platforma pro správu duševního vlastnictví; hackathony a workshopy pro inspiraci a podporu poskytovatelů obsahu, technologických partnerů, tvůrců a průmyslových orgánů pro rozvoj aplikací a nových služeb vycházejících z obsahu; a odborné poradenství pro oživení a podporu kreativního podnikání. Šest tematických pilotních projektů představí inovativní modely použití obsahu v oblasti interaktivní televize, fotografie, tance, her, vydavatelských aktivit a kulturního dědictví. Čtyři demonstrátoři představí příklady dobré praxe v oblasti vzdělávání. Udržitelnost daného programu zajistí rozšíření dobré praxe, která byla v rámci projektu vyvinuty, po celé Evropě.

Europeana Space se bude zabývat všemi odvětvími kreativních průmyslů od poskytovatelů obsahu přes  producenty, vystavovatele, umělce a tvůrce kulturního/kreativního obsahu k vydavatelům, rozhlasovým a televizním stanicím, telekomunikacím a distributorům digitálního obsahu. Výsledkem bude intenzivnější využívání Europeany a nové příležitosti pro zaměstnanost a ekonomický růst v oblasti kreativních průmyslů za neustálého rozvoje inovativních aplikací a služeb založených na bohatých kulturních digitálních zdrojích v Evropě.