Projekt

Projekti Europeana Space eesmärk on suurendada ja tõhustada Europeana ja muude digitaalse kultuuripärandi kollektsioonide kasutamist loomemajanduses, pakkudes hulka ressursse eelnimetatud vahendite rakendamiseks. Digitaalse kultuuripärandi kasutamist loomemajanduses takistavad veel mitmed asjaolud, näiteks sisu intellektuaalomandiga seotud küsimused ja vajadus olemasoleva sisu kasutamise perspektiivikust näitavate ärimudelite järele. Nende probleemide lahendamiseks koondab Europeana Space kokku Euroopa loomemajanduse, tehnoloogiapõhiste ettevõtete, kultuuripärandi ja kõrghariduse valdkonna kõrgetasemelise ekspertteabe.

Projekti Europeana Space raames on kavas rajada kolm ruumi: tehniline, sisuga seotud ja innovatsiooni ruum. Need on füüsilised ja virtuaalsed keskkonnad, mis võimaldavad kultuurilise sisu loomingulist taaskasutamist. Neil ruumidel oleks järgmine sisu: veebipõhised juhised ja vahendid; tehniline raamistik; intellektuaalomandi halduse platvorm; häkkimistalgud ja töötoad, et inspireerida ja toetada sisupakkujaid, tehnoloogilisi partnereid, loojaid ja tööstusasutusi uute sisupõhiste teenuste ja rakenduste arendamisel ning äriekspertide poolt pakutavad inkubatsiooni-/nõustamisteenused loova ettevõtluse õhutamiseks ja toetamiseks. Kuue temaatilise pilootrakenduse raames tutvustatakse uuenduslikke mudeleid sisu kasutamiseks interaktiivses televisioonis, fotograafias, tantsus, mängudes, kirjastamises ja kultuuripärandis, ning nelja demonstratsiooni abil näidatakse õppe eesmärgil parimaid tavasid. Ulatusliku levitamise ja jätkusuutlikkuse programmi kaudu tagatakse kõnealuse projekti kaudu arendatud ja jagatud parimate tavade üleeuroopaline levik.

Europeana Space on suunatud kõikidele loomemajanduse valdkondadele alates sisupakkujatest ja lõpetades tootjate,  näituse tegijate, kunstnike ja kultuurilise/loomingulise sisu koostajate, kirjastajate, ringhäälingu- ja telekommunikatsiooniorganisatsioonide ning digitaalse sisu levitajatega. Projekti tulemusena peaks märkimisväärselt suurenema Europeana kasutamine ja tekkima uued võimalused tööhõiveks ja majanduskasvuks loomemajanduse valdkonnas Euroopa rikkalikel digitaalse kultuuripärandi ressurssidel põhinevate uuenduslike rakenduste ja teenuste pideva arendamise kaudu.

 

WP1 Projektijuhtimine JUHT: COVUNI, keda toetab PROMOTER kui tehniline koordinaator
WP2 Tehniline ruum: infrastruktuur ja vahendid sisule juurdepääsuks, sisu kasutamiseks ja talletamiseks JUHT: NTUA koostöös partneritega iMINDS ja NISV
WP3 Sisuga seotud ruum: Europeana sisu loomingulise rakendamisega seotud õiguste haldus JUHID: UNEXE + PACKED koostöös partneriga COVUNI
WP4 Europeana Space’i stsenaariumid: pilootrakenduste arendus kuues teemavaldkonnas JUHID: iMINDS + PROMOTER koostöös pilootrakenduste koordinaatoritega
WP5 Innovatsiooni ruum: loomemajanduse väärtustamine ja kasutamine JUHID: NISV + KU LEUVEN koostöös partneritega UNIVE, WAAG, CULTURELABEL, COVUNI ja PACKED
WP6 Kommunikatsioon, levitamine ja jätkusuutlikkus JUHT: PROMOTER koostöös partneritega COVUNI, KU Leuven, UNIVE ja SPK