Het Project

Het doel van Europeana Space is om het gebruik te stimuleren van Europeana en andere online collecties van digitale culturele content door de creatieve industrie, door middel van het aanbieden van een reeks van middelen die hun betrokkenheid hiermee kunnen vergroten. Het gebruik van digitaal cultureel erfgoed door de creatieve industrie is nog steeds beperkt door kwesties rondom copyright en de vraag naar verdienmodellen die duidelijk maken welke waarde de content (mogelijk) kan hebben. Door het adresseren van deze problemen hoopt Europeana Space experts van hoog niveau bij elkaar te brengen afkomstig uit de Europese creatieve industrie, de technologische industrie, de cultureel erfgoed sector en het hoger onderwijs.

Europeana Space zal 3 Spaces bouwen: de Technische, de Content en Innovatie Spaces. Dit zijn fysieke en virtuele ruimten die het creatieve hergebruik van content zullen faciliteren. Zij omvatten online handleidingen en tools; een technisch platform; een platform voor IPR beheer; Hackathons en Workshops om inspiratie en ondersteuning te bieden aan archieven, technische partners, producers en bedrijfsleven om nieuwe applicaties te ontwikkelen; en begeleiding door bedrijfsexperts om creatieve ondernemers verder te ondersteunen. 6 thematische Pilots zullen innovatieve voorbeelden van gebruik van content tonen op het gebied van interactieve televisie, fotografie, dans, games, uitgeverij en cultureel erfgoed, en 4 Demonstrators zullen als best practice voorbeeld dienen voor onderwijsdoeleinden. Een breed promotie- en voortzettingsprogramma zal ervoor zorgen dat de best practices uit het project zullen worden gedeeld door heel Europa.

Europeana Space zal alle sectoren van de creatieve industrie adresseren, van content beheerders tot producers, curators, kunstenaars en alle makers van cultureel/creatief werk, uitgevers, uitzenders, telecom.

 

WP1 Project management LEIDER: COVUNI met ondersteuning van PROMOTER als Technisch Coördinator
WP2 Technische Space: Infrastructuur en tools voor content toegang, gebruik en opslag LEIDER: NTUA met ondersteuning van iMINDS en NISV
WP3 Content Space: Auteursrechtmanagement voor creatief gebruik van Europeana content LEIDERS: UNEXE + PACKED in samenwerking met COVUNI
WP4 Europeana Space Scenarios: ontwikkeling van Pilots in 6 thema’s LEIDERS: iMINDS + PROMOTER in samenwerking met de Pilot Coördinatoren
WP5 Innovatie Space: Valorisatie en exploitatie in de Creatieve Industrie LEIDERS: NISV + KU LEUVEN in samenwerking met UNIVE, WAAG, CULTURELABEL, COVUNI en PACKED
WP6 Communicatie, disseminatie en voortzetting LEIDER: PROMOTER in samenwerking met COVUNI, KU LEUVEN, UNIVE en SPK