Έργο

Στόχος του EuropeanaSpace είναι να ενισχυθούν οι δημιουργικές βιομηχανίες μέσω τη αύξησης της χρήσης της Europeana και μέσα από την υποστήριξη άλλων διαδικτυακών συλλογών ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Η αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς από τις δημιουργικές βιομηχανίες εξακολουθεί να περιορίζεται από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν στην κατάσταση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και την ανάγκη για επιχειρηματικά μοντέλα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα για αξιοποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το Europeana Space συγκεντρώνει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου από τις ευρωπαϊκές δημιουργικές βιομηχανίες, που βασίζονται στην τεχνολογία των επιχειρήσεων, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το EuropeanaSpace θα κατασκευάσει 3 χώρους (spaces), τον Τεχνικό, το Χώρο Περιεχομένου και το Χώρο Καινοτομίας, φυσικά και εικονικά περιβάλλοντα που θα καθιστούν δυνατή τη δημιουργική  επανάχρηση του πολιτιστικού περιεχομένου. Θα εμπεριέχουν οδηγίες και εργαλεία προσβάσιμα στο διαδίκτυο, τεχνικό πλαίσιο, μία πλατφόρμα για διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας, Hackathons και Εργαστήρια προκειμένου να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν του παρόχους περιεχομένου, τεχνικούς εταίρους, δημιουργούς και βιομηχανίες ώστε να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και εφαρμογές, βασισμένες στο περιεχόμενο. Θα περιλαμβάνουν επίσης καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων ώστε να  κινητοποιήσουν και να υποστηρίξουν τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. 6 Θεματικοί Πιλότοι θα παρουσιάσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα  για χρήση περιεχομένου σε διαδραστική τηλεόραση, φωτογραφία, παιχνίδια, εκδόσεις και πολιτιστική κληρονομιά, και 4 Demonstrators θα επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ένα ευρύ πρόγραμμα διάδοσης και βιωσιμότητας θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκού βεληνεκούς διείσδυση των βέλτιστων πρακτικών που θα αναπτυχθούν από κοινού καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Το EuropeanaSpaceαπευθύνεται σε όλους τους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών, από παρόχους περιεχομένου μέχρι παραγωγούς, εκθέτες, καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτισμικού/δημιουργικού περιεχομένου, εκδότες, τηλεοπτικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, και διανομείς ψηφιακού περιεχομένου. Η επίδρασή του θα αυξήσει σημαντικά τη χρήση της Europeana και των νέων ευκαιριών για απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών, βασισμένων στους πλούσιους ψηφιακούς πολιτισμικούς πόρους της Ευρώπης.

Πακέτα Εργασίας

WP1 Διαχείριση Έργου ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Πανεπιστήμιο του Coventry με την υποστήριξη του PROMOTER ως Τεχνικού Συντονιστή.
WP2 Τεχνικός Χώρος: υποδομή και εργαλείο για πρόσβαση, χρήση και αποθήκευση περιεχομένου ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΕΜΠ σε συνεργασία με iMinds και NISV
WP3 Χώρος Περιεχομένου: Διαχείριση δικαιωμάτων για δημιουργική αξιοποίηση του περιεχομένου της Europeana. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: UNEXE + PACKED σε συνεργασία με το COVUNI
WP4 Σενάρια EuropeanaSpace: ανάπτυξη των πιλότων στις 6 θεματικές περιοχές ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:iMINDS + PROMOTER σε συνεργασία με τους Συντονιστές Πιλότων.
WP5 Χώρος Καινοτομίας: Διατίμηση και αξιοποίηση των δημιουργικών βιομηχανιών ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:NISV + KULEUVEN σε συνεργασία με  UNIVE, WAAG, CULTURELABEL, COVUNI και PACKED
W6 Επικοινωνία, διάδοση και βιωσιμότητα ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: PROMOTER σε συνεργασία με COVUNI, KULeuven, UNIVE και SPK