Projekti ülevaade

Projekti Europeana Space eesmärk on luua uusi võimalusi tööhõiveks ja majanduskasvuks loomemajanduse valdkonnas lähtuvalt Euroopa rikkalikest digitaalkultuuri ressurssidest. Projekt pakub avatud keskkonda digitaalkultuurilisel sisul põhinevate rakenduste ja teenuste arendamiseks. Selle keskkonna kasutamist toetatakse projekti raames arendatava parimate tavade edendamise, levitamise ja kordamisega seotud tõhusa, laiaulatusliku ja jätkusuutliku programmi abil. Projekti edukaks läbiviimiseks kasutatakse Europeana Space’i konsortsiumi ulatuslikke ressursse ja võrgustikke