Obsah projektu

Cílem projektu Europeana Space je vytvořit nové příležitosti v oblasti zaměstnanosti a ekonomického růstu v sektoru kreativních průmyslů, které vycházejí z bohatých digitálních kulturních zdrojů v Evropě. Otevře se tak nové prostředí pro rozvoj aplikací a služeb vycházejících z digitálního kulturního obsahu. Rozvoji tohoto prostředí bude pomáhat dynamický, mnohostranný a udržitelný program zaměřený na propagaci a distribuci osvědčených postupů, které byly v rámci daného projektu vytvořeny. Konsorcium Europeana Space bude čerpat z bohatých zdrojů a rozsáhlých networků pro zajištění úspěšnosti tohoto projektu.