Het project

Het doel van het Europeana Space project is om binnen de sector van de creatieve industrie nieuwe kansen voor tewerkstelling en economische groei te creëren, gebaseerd op Europa’s rijke digitaal cultureel-erfgoedbronnen.

Het project zal een open omgeving voorzien voor de ontwikkeling van applicaties en diensten gebaseerd op digitale culturele content. Het gebruik van deze omgeving zal ondersteund worden door een sterk, wijdverspreid en duurzaam programma van promotie, disseminatie en replicatievan best practices die binnen het project ontwikkeld worden.

Het uitgestrekte netwerk en de kennis van het Europeana Space consortium zullen benut worden om het succes van het project te verzekeren.