Pilotní projekty & demonstrátoři

PILOTNÍ PROJEKTY DLE TÉMAT

Projekt Europeana Space zastřešuje šest pilotních projektů, které se budou zabývat následujícími tématy: televize Europeana, fotografie, tanec, hry, otevřené a hybridní publikování a muzea. Pilotní projekty se budou zabývat různými scénáři pro opětovné využití digitálního kulturního obsahu se zaměřením na opětovné využití obsahu, který je dostupný přes Europeanu.

Výsledky pilotního provozu přispějí k dalšímu rozvoji projektu, který se bude zabývat funkčními business modely, které mohou být dále aplikovány i na další případy (inovativní programy a nové kreativní počiny). Tato aktivita je koordinována ve WP5

Inovativní prostor: valorizace a čerpání zdrojů v kreativních průmyslech.

Na základě získaných výsledků se bude konat na různých místech šest tematických hackathonů, kdy každý z nich bude inspirován jedním pilotním projektem.

 

DEMONSTRÁTOŘI NEJLEPŠÍ PRAXE

Demonstrátoři představí inovativní modely použití obsahu pro kulturní dědictví a nastíní aktuální příklady dobré praxe pro prostředí, které by mělo usnadnit opětovné využití digitálního obsahu kulturního dědictví v kontextu vzdělávání.

Témata:

  • kyperská archeologie
  • irská poezie a lidové pověsti
  • Kavafisova literární knihovna
  • fotografický průzkum uměleckých děl 
  • Rode altarpiece

Prezentace a diskuse demonstrátorů za inovativního použití obsahu bude mít dvojí vliv:

– studenti, učitelé a ostatní odborníci v sektoru širšího vzdělávání (například muzea a komunitní skupiny) získají kreativní a technické dovednosti a naučí se, jak používat nabízené nástroje/aplikace. Získají také přehled o obrovských a různorodých zdrojích digitálního obsahu kulturního dědictví, které Europeana nabízí a který může sloužit jako materiál pro výuku, se kterým lze dále pracovat.