Pilotai ir Demonstruotojai

TEMINIAI PILOTAI

Europeana Space projektas sukurs šešis eksperimentinius pilotus skirtus šioms temoms: Europeana TV, Fotografija, Šokis, Žaidimai, Atvira ir hibridinė leidyba, Muziejai. Pilotų pagalba bus tiriami skirtingi į pakartotinį per Europeana pasiekiamo kultūros paveldo turinio, panaudojimo orientuoti scenarijai.

Pilotų rezultatai bus naudojami vėlesnėse projekto fazėse, skirtose gyvybingų ir platinamų verslo modelių, skirtų inovatyviems taikymams ir naujoms kūrybinėms įmonėms identifikavimui. Šią užduotį koordinuoja darbų paketas WP5 „Inovacijų erdvė: Pasiekimų panaudojimas ir eksploatavimas kūrybinėse industrijose“.

Kiekvienam pilotui, skirtingose vietose,  bus organizuojamos šešios teminės kūrybinės dirbtuvės – hakatonai.

GERIAUSIŲJŲ PRAKTIKŲ DEMONSTRACIJOS

Demonstracijos pateiks inovatyvius kultūros paveldo turinio panaudojimo modelius bei identifikuos geriausias aplinkų/sprendimų skirtų skaitmeninio kultūros paveldo turinio panaudojimui švietime praktikas.

Demonstracijų temos::

  • Kipro archeologija
  • Airių poezija ir liaudies pasakos
  • Kavafi literatūros biblioteka
  • Fotografiniai meno kūrinių tyrimai
  • Rode altarpiece

Inovatyvaus turinio panaudojimo demonstracijų pateikimas ir diskusijos turės dvigubą poveikį:

– mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai ir kiti profesionalai visame plačiame švietimo sektoriuje, pvz. muziejuose ir bendruomenių grupėse besimokydami naudotis pateiktais įrankiai ir sprendimais įgis kūrybinių ir techninių įgūdžių;
– sužinos apie saugomo skaitmeninio kultūros paveldo gausą ir įvairovę, kurią Europeana gali pateikti mokymo ir mokymosi medžiagai surinkti ir kurti.