Pilootrakendused ja demonstratsioonid

TEMAATILISED PILOOTRAKENDUSED

Projekti Europeana Space raames luuakse kuus pilootrakendust, mis hõlmavad kuut teemavaldkonda: Europeana TV, fotograafia, tants, mängud, avatud ja hübriidkirjastamine, muuseumid. Pilootrakendused on vahendid, mille abil uuritakse erinevaid digitaalse kultuuripärandi sisu taaskasutamise stsenaariume, pöörates erilist tähelepanu Europeana kaudu kättesaadava sisu taaskasutamisele.

Seejärel viiakse pilootrakenduste tulemuste põhjal läbi järgmine projektietapp, mille käigus tehakse kindlaks elujõulised ja jagatavad ärimudelid uuenduslike rakenduste ja uute loominguliste ettevõtmiste rakendamiseks. Nimetatud tegevust koordineeritakse WP5 innovatsiooni ruumis: loomemajanduse väärtustamine ja kasutamine

Pilootrakenduste tulemuste põhjal korraldatakse eri kohtades kuued temaatilised häkkimistalgud, millest igaühe aluseks võetakse üks pilootrakendus.

PARIMA TAVA DEMONSTRATSIOONID

Demonstratsiooni käigus tutvustatakse sisu kasutamise uuenduslikke mudeleid kultuuripärandi puhul ja tehakse kindlaks parimad tavad seoses keskkondadega/rakendustega, mille eesmärk on lihtsustada digitaalse kultuuripärandi taaskasutamist hariduses.

Demonstratsioonide teemad on järgmised:

  • Küprose arheoloogia
  • Iiri luule ja rahvajutud
  • Kavafise loomingu raamatukogu
  • Kunstiteoste fotograafiline uurimine
  • Rode altarpiece

Demonstratsioonidel rakendatakse uuenduslikku sisukasutust ja korraldatakse arutelusid  kahel eesmärgil:

– õpilased, õpetajad ja üldisemalt hariduses tegevad spetsialistid, nt muuseumide ja kogukondlike huvirühmade töötajad, omandavad uusi loomingulisi ja tehnilisi oskusi, õppides kasutama demonstratsioonidel tutvustatavaid vahendeid/rakendusi;
– ühtlasi õpivad nad paremini tundma Europeanat kui väga mahuka  ja mitmekesise digitaalse kultuurilipärandirepositooriumit, mida on võimalik kasutada vabalt kombineeritava või edasi arendatava õppe- või õpetamismaterjalina.