Partnerid

 

Europeana Space’i konsortsiumil on 29 partnerit 13-st Euroopa riigist.

Konsortsium hõlmab tervet väärtusahelat, et tagada parim võimalik mõju: loomemajandus ja tehnoloogiapõhised VKEd, kultuuriasutused, mäluasutused, ringhäälinguorganisatsioonid, riiklikud kultuuriametid ja multidistsiplinaarsete teadusuuringutega tegelevad tippkeskused.

Projekti partnerorganisatsioonidel on silmapaistev oskusteave projekti eesmärkidega seotud valdkondades: tehnoloogiaplatvormide ehitamine, intellektuaalomandi haldus, sisu pakkumine, tähtsamate digitaalse kultuuripärandi kollektsioonide ja digiteermise programmide haldus, elektrooniline kirjastamine, mängurakenduste arendus ja kultuuripärandi kasutamine ja taaskasutamine kaubanduslikel eesmärkidel.