PARTNEŘI

 

Konsorcium Europeana Space spolupracuje s 29 partnery ze 13 evropských zemí.

Pro zajištění nejlepšího možného vlivu zasedají v tomto konsorciu představitelé celého hodnotového řetězce: jsou to malé a střední podniky zabývající se kreativními průmysly a technologiemi, kulturní orgány, paměťové instituce, rozhlasové a televizní stanice, národní kulturní agentury a centra excelence ve více-oborovém výzkumu.

Partnerské organizace projektu disponují výbornými dovednostmi v oblastech, které jsou důležité pro cíle projektu: budování technologických platforem, správa duševního vlastnictví, poskytování obsahu, správa hlavních digitálních kulturních sbírek a digitalizační programy; online publikace textů; vývoj her, použití a opětovné použití kulturních předmětů pro komerční účely.