Εταίροι

 

H κοινοπραξία EuropeanaSpace απαρτίζεται από 29 εταίρους, από 13 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει εκπροσώπους από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για να εξασφαλίσει το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα της επίδρασης: δημιουργική βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, πολιτιστικοί οργανισμοί, ιδρύματα μνήμης, τηλεοπτικά δίκτυα, εθνικά πολιτιστικά πρακτορεία και κέντρα αριστείας διεπιστημονικής έρευνας.

Οι εταίροι του έργου έχουν εξέχουσες δεξιότητες σε τομείς σχετικούς με τους στόχους του έργου: την κατασκευή των τεχνολογικών πλατφορμών, τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, την παροχή περιεχομένου, τη διαχείριση των μεγάλων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών και την ψηφιοποίηση προγραμμάτων, τη δημοσίευση στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη παιχνιδιών και χρήση και επανάχρηση πολιτιστικών αντικειμένων για εμπορική αξιοποίηση.