Võrgustik

Kas teid huvitab Europeana Space’i projekt ja selle väljundid?

Kas liituksite meiega projektiga seotud tegevustes osalemiseks ja koostööks?

Kui ühinete projektiga Europeana Space, saate osaks uuest ja laiaulatuslikust digitaalse kultuuripärandi kogukonnast, kus tähelepanu keskpunktis on loovus ja digitaalse sisu taaskasutamine.

Moodustame praegu sidusrühmadest koosnevat gruppi, kuhu soovime kaasata loomemajanduse esindajaid, arvamusliidreid, arendajaid, tehnoloogiagurusid jne. Sidusrühmade grupist peaks kujunema tähtis ühenduslüli loomemajanduse kõige väiksemate valdkondade ja loovast uuendustegevusest huvitatud suuremate ettevõtete vahel; grupi liikmete osalemine projektiga seotud üritustel – eelkõige häkkimistalgutel – aitab nimetatud sidusrühmadel tulemuslikult kokku saada.

Samuti on võimalik hakata Europeana Space’i siduspartneriks – sellest võidavad nii avalik-õiguslikud kui ka eraõiguslikud isikud, kes saavad tegeleda järgmisega:

  • pääseda ligi Europeana Space’i raames loodud vahenditele ja „ruumidele“ ning nendega eksperimenteerida, et töötada välja uusi ideid ja arendada uusi tooteid; osaleda projektis sisupakkujana, aidates kaasa uute elementide Europeanasse lisamisele;
  • osaleda Europeana Space’i korraldatud üritustel, konverentsidel, häkkimistalgutel ja rahvusvahelistes töötubades; võtta osa levitamise ja väljaõppega seotud tegevustest;
  • eelkõige olla aktiivne osaleja ühinenud partnerite innovatsioonivõrgustikus, mille ühtseks ja suurejooneliseks missiooniks on avada Euroopa digitaalse kultuuripärandi potentsiaal.

Projekti Europeana Space on juba kaasatud kõige olulisemad sidusrühmade grupid kogu Euroopast, alustades avalik-õiguslikest asutustest ja ülikoolidest ning lõpetades loomemajanduse esindajate ja tehnoloogiaarendajatega. Ka teie panus on väga oodatud.

Kuidas ühineda Europeana Space’i võrgustikuga?

Kui soovite teavet projektiga seotud tegevuste kohta, saada uudiskirju ja kutseid meie üritustele, siis täitke selle lehe parempoolses osas esitatud vorm.

Kui olete huvitatud tihedamast koostööst, laadige alla meie näidisvormid: