Veiklos

Europeana Space telkia galimybes ir išteklius siekiant 36 mėnesių eigoje sukurti atvirą Europeana Space aplinką.

Projektas turi:

  • Sukurti techninę infrastruktūrą ir priemones (Techninė Erdvė), koordinuojant veiklas su kitais Europeana šeimos projektais;
  • Integruoti komponentes, reikalingas turinio pateikimui pakartotiniam panaudojimui kūrybinėse, ypatingą dėmesį skiriant Intelektinės nuosavybės teisių  valdymui ir atviro turinio panaudojimo galimybėms (Turinio Erdvė);
  • Palaikyti tolimesnį inovatyvių turiniu paremtų paslaugų ir įrankių kūrimą ir panaudojimą kūrybinėse industrijose rinkos analizės, verslo modelių, inkubavimo ir demonstravimo pagalba  (Inovacijų Erdvė);
  • Įgyvendinti Pilotus (pilotinius projektus) šešiose tematinėse srityse: Interaktyvi TV, Fotografija, Šokis, Žaidimai, Atvira hibridinė leidyba, Muziejai, demonstruojančius Europeana ir skaitmeninio kultūros turinio naudojimo ir pakartotinio naudojimo metodus pasirinktuose rinkos segmentuose;
  • Rezultatus apibendrinti rinkodaros ir ekspertinės pagalba siekiant identifikuoti rinkų pasiekimo ir kūrybinių industrijų įgalinimo naudotis rezultatais toliau būdus;
  • Viešinti projekto rezultatus, skatinti dalyvavimą tinklo veiklose, įvertinti iniciatyvų poveikį bei sukurti ilgalaikį ir tvarų Geriausių Praktiko Tinklo veiklų planą.