Tegevused

Projekt Europeana Space koondab 36 kuu jooksul kokku oskused ja ressursid, mille abil üles ehitada Europeana Space’i avatud keskkond.

Projekti käigus keskendutakse järgmistele eesmärkidele:

  • ehitada üles tehniline infrastruktuur ja vahendid (tehniline ruum) kooskõlas teiste Europeana projektidega;
  • integreerida komponendid, mis on seotud sisu vahendamisega loomemajanduses taaskasutamise eesmärgil, pöörates erilist tähelepanu intellektuaalomandi haldusele ja avatud sisuga seostuvate lähenemisviiside toetamisele (sisuga seotud ruum);
  • toetada sisuga seotud uuenduslike teenuste ja vahendite edasist arendamist ja rakendamist loomemajanduses turuanalüüsi, ärimudelite, inkubatsiooni ja demonstratsiooni kaudu (innovatsiooni ruum);
  • koostada pilootrakendused kuues teemavaldkonnas (interaktiivne televisioon, fotograafia, tants, mängud, avatud ja hübriidkirjastamine, muuseumid), mille abil tutvustatakse Europeana ja digitaalse kultuuripärandi sisu kasutamise ja taaskasutamise meetodeid keerulistes turusegmentides;
  • siduda turundustoetus ja nõustamine eelnimetatud väljunditega, et toetada turule pääsemise viiside kindlakstegemist ja nende edasist rakendamist loomemajanduses;
  • levitada projekti tulemusi, edendada osalemist võrgustikuga seotud tegevustes, hinnata tehtud algatuste mõju ja kavandada parima tava võrgustiku pikemaajalise jätkusuutlikkuse saavutamise viise.