Aktivity

V Europeana Space se v tříletém projektu potkávají schopnosti a zdroje. Cílem je vybudovat otevřené prostředí Europeana Space.

Cílem projektu je:

  • vybudovat technickou infrastrukturu a nástroje (technickýprostor) ve spolupráci s ostatními projekty Europeana;
  • začlenit složky vztahující se k výměně obsahu pro opětovné využití kreativními průmysly se zaměřením na správu duševního vlastnictví a podporu otevřených přístupů k obsahu (obsahový prostor);
  • podpořit další rozvoj inovativních obsahových služeb a nástrojů v kreativních průmyslech pomocí analýzy trhu, business modelingu, podpory a předvedení (inovativní prostor);
  • vytvořit pilotní projekty v šesti oblastech (interaktivní televize, fotografie, tanec, otevřená hybridní vydavatelská činnost a muzea), které prezentují metody pro použití a opětovné využití Europeany a digitálního kulturního obsahu v náročných segmentech trhu;
  • vytvořit marketingovou podporu a poradenství pro výstupy za účelem zajištění vstupu na trh a další využití aktivity kreativními průmysly;
  • seznámit veřejnost s výsledky projektu, propagovat účast v aktivitách networku, posoudit podněty a naplánovat dlouhodobě udržitelnost networku dobré praxe.