Activiteiten

Europeana Space verenigt expertise en kennis in een 36 maanden durend project om de open Europeana Space omgeving op te kunnen bouwen. Daartoe wil het project:

  • Een technische infrastructuur en tools uitbouwen (de Technical Space), in coördinatie met de andere projecten uit de Europeanafamilie;
  • Componenten integreren rond de uitwisseling van content voor hergebruik door de creatieve industrieën, met een bijzondere verwijzing naar het beheer van IPR en ondersteuning voor een Open Content visie (de Content Space);
  • De verdere ontwikkeling en exploitatie van innovatieve diensten en tools in de creatieve industrieën ondersteunen door marktanalyse, businessmodellering, incubatie en demonstratie (de Innovation Space);
  • In zes thematische domeinen pilots produceren (rond Interactive TV, Photography, Dance, Games, Open Hybrid Publishing en Museums), die methodes aanbieden voor het gebruik en hergebruik van Europeana en digitale culturele content binnen enkele uitdagende marktsegmenten;
  • Marketingondersteuning en mentoring rond deze outputs wikkelen om de identificatie van routes naar de markt en verdere exploitatie door de creatieve industrieën te ondersteunen;
  • Projectresultaten communiceren, participatie promoten in de activiteiten van het netwerk, de impact van de initiatieven die opgeleverd worden evalueren en de duurzaamheid van het Best Practice Network op lange termijn realiseren.