E-Space MOOC: “Digitaalne kultuuripärand ja loovus”.

MOOC (Massive Open Online Course) on avatud veebipõhise kursuse  koondnimetus kus on võimalik osaleda piiramatul arvul inimestel üle maailma.

Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavus on kasvanud tänu Internetile ja üha olulisemaks muutub, et senistest passiivsetest kasutajatest saaksid pärandit käsitleva informatsiooni aktiivsed taaskasutajad. Leuvenis peetud E-Space projekti MOOC’i koosolekul (16-17 juuli 2015) märgiti, et väga oluline  on  demonstreerida, kuidas inimesed saavad olla rohkem kaasatud ja loovamad kasutades Europeanat, aga ka laiemalt digitaalse kultuuripärandi sisu. Oluline on laiemale avalikkusele tutvustada Europeana võimalusi  haridusvaldkonnale  ning tõsta esile, et kultuuripärandiga seotud informatsioon pole vaid vaatlemiseks, aga on ka tähtis elamiseks ja suhtlemiseks.

Kavandataval E-Space projekti MOOC’i kursusel tutvutatakse pilootprojektide käigus saadud kogemusi ning tehtud uuringute, analüüside ja testide tulemusi. E-Space projekti MOOC’i hariduslik eesmärk on vähendada takistusi kultuuripärandi andmete juurdepääsule ning soodustada kultuuripärandi sisu taaskasutamist nii Europeanast kui ka teistest allikatest. Kursusel  jagatakse õpetusi, lugemissoovitusi, kasulikke nõuandeid ja projekti käigus saadud kogemusi ning tutvustatakse loodud rakenduste prooviversioone ja teisi töövahendeid.

Kui olete kultuuripärandi huviline õpilane või õpetaja, arhiivi, muuseumi, raamatukogu või galerii spetsialist, arendaja või kultuurivaldkonnas tegutsev huviline, siis see MOOC on just teile.

Pakkumaks parimat õpikogemust erinevatele sihtrühmadele on MOOC’i iga moodul jaotatud kolmeks tasemeks:

Tase 1: tase on suunatud kultuuripärandi huvilistele, õpilastele ja õpetajatele. Pakutav informatsioon puudutab digitaalset kultuuripärandit kõige laiemas mõttes. Sellel tasemel esitatakse ja selgitatakse erinevaid seotud teemasid ning kuidas kultuuripärandiga seotud informatsiooni on võimalik taaskasutada. Taseme läbimine ei eelda tehnilisi oskusi  või kultuurisektoriga seotud spetsiifilisi teadmisi.

Tase 2: tase on suunatud arhiivi, muuseumi, raamatukogu või galerii spetsialistidele (levinud ingl. lüh. GLAM – galleries, libraries, archives, museums). Selle taseme läbimisel eeldatakse erialaseid eelteadmisi kultuuripärandi valdkonnas. Eesmärgiks on aidata spetsialistidel avastada ja õppida kasutama kasulikke töövahendid – nt  Europeana Labsi ja E-Space projekti käigus loodud vahendeid. Nende töövahendite abil on võimalik kultuuripärandit  uuel ja huvitaval viisil kasutada, siduda ning põimida.

Tase 3: tase on suunatud arendajatele. See on kõige tehnilisem osa igas moodulis ning see tase on eelkõige mõeldud arendajatele, et nad saaksid avastada uusi vahendeid, mida on võimalik kasutada oma arendustes (nt multiekraani töövahendid, Europeana API-d, …).

MOOC koosneb 8 moodulist:

Sissejuhatus: kursuse sissejuhatav moodul jagab teavet MOOC’i ja E-Space projekti kohta. Seal on näpunäited, kuidas kõige paremini kursuse, selle moodulite ja üksuste vahel saab liikuda.

Fotograafia: selles moodulis tudengid õpivad, kuidas luua oma jutustus kasutades nii Europeanast kui teistest allikatest pärinevaid vintage fotosid ning kuidas neid siduda isiklike lugude ja piltidega.

Avatud ja hübriid kirjastamine: ülesandel põhineva mooduli osalejad õpivad, kuidas koostada  e-raamat uurides näiteks põhjalikumalt E-Space pilootprojekti käigus loodud veebi publikatsiooni: Photomediations: An Open Book. Selle sessiooni õpimaterjalide hulgas on nii veebipõhiseid artikleid fotograafiast ja teistest kunstidest, visuaalseid materjale, suunavaid juhendeid Creative Commonsi litsentside kasutamise ning taaskasutamise kohta, samuti ka infot Open Access ja Open and Hybrid Publishing mudeli kasutamise teemadel. Kõige põnevam osa selles moodulis on piiranguteta mänguline väljakutse – harjutus, mille käigus tudengid loovad oma ressursi taaskasutades ja põimides olemasolevat Photomediations: An Open Book materjali.

TV: E-Space projekti käigus on keskendudes kultuuripärandi taaskasutamisele välja töötatud mitmeid multiekraani rakendusi TV-le. Tudengid õpivad erinevaid viise, kuidas arhiivikaadreid uuesti veebi keskkonnas kasutada. Samuti saavad tudengid teadmisi, kuidas teha video kättesaadavaks TV seadetele, sh millised formaadid on kasutuses, millist tehnoloogiat ja programmeerimiskeelt kasutada jne.

Tants: E-Space projekti tantsu pilootprojekt MOOC’is pakub mitmeid tegevusi tudengitele erinevatel tasemetel: nii alles alustavatele üliõpilastele kui ka kraadiõppe tudengitele. Moodulis tutvustatakse ja julgustatakse kasutama pilootprojekti käigus loodud töövahendeid. Moodulis kavandatud tegevused võimaldavad tudengitel luua valitud teemadel isiklik tantsu kogu ja tutvuda  online-annotatsiooni tööriistaga, misvõimaldab toetada nii tantsu loomist kui selle analüüsi.

Muuseumid: moodul aitab osalejatel disainida veebipõhiseid ja mobiilsidelahendustele sobivaid teenuseid nii külastajatele kui ka  mäluasutuste töötajatele. Mooduli käigus jagatakse E-Space projekti käigus saadud kogemusi ja parimaid praktikaid, moodul sobib eriti neile, kes on vastutavad haridusprogrammide loomise eest.

Kultuurivaldkonna ettevõtja intellektuaalne omand: moodul aitab juhtida protsessi intellektuaalomandi õiguste vallas alates esialgsest ideest kuni start-up‘i loomiseni. Mooduli käigus omandavad tudengid idee,kuidas luua selge strateegia juhul kui digitaalse kultuuripärandi sisu ja selle kaubanduslik taaskasutamine on seotud intellektuaalse omandi õigustega. Tudengitele tutvustatakse E-Space projekti käigus loodud töövahendeid ja seotud juhtumiuuringuid. Need lahendused näitlikustavad, kuidas lahendada autoriõigusega seotud probleeme, kuidas kasutada avatud korduvkasutusega sisu, kuidas viia läbi intellektuaalse omandi auditeid ja riskihinnanguid. Samuti tutvustab moodul, kuidas hackathonide, ärimudelite ja inkubatsiooni puhul lahendada litsentseerimise ja intellektuaalomandi õigustega seotud teemasid.

Loometurundus: mooduli eesmärgiks on vahendada ja genereerida ideid kultuurilise sisu esitamiseks ja kasutamiseks uue meedia kanalites. Osalejatele tutvustatakse, kuidas sotsiaalmeediat ja lugude jutustamist ühendades on võimalik jõuda laiema publikuni ning seda paremini kaasata kultuuripärandiga seotud tegevustesse.

 

Europeana Space projekti MOOC “Digitaalne kultuuripärand ja loovus” on planeeritud 2016/2017 õppeaasta sügissemestril. Kursus algab 10. oktooberil 2016. aastal.

E-Space Education MOOC

Learn how to become creative with digital cultural content. Cultural heritage is not just to contemplate, but to live with and engage with.

More information on the MOOC.

mooc

 

 

 

 

 

 

spa_logoflag_yellow

Europeana Space has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, under GA n° 621037

Project website: www.europeana-space.eu

europeana

Working in association with Europeana Foundation

dmc

Official Media Partner: Digital Meets Culture