Závěry

Europeana Space vytvoří bohatý program specializovaných workshopů, hackathonů a demonstrátorů zaměřený na zainteresované osoby, cílové skupiny a představitele kulturních průmyslů z celé Evropy.

Europeana Space také přispěje k vytvoření nových prototypů a nápadů, které budou testovány a předvedeny pro případné další užití. Otevře se tak komerční potenciál digitálního kulturního dědictví a kreativního podnikání v malých a středních podnicích.

Malé a střední podniky tak budou moci rozvinout své služby a aplikace díky marketingové podpoře, business modelům a poradenským službám, aby se mohli pomocí pilotních projektů, workshopů, hackathonů, účasti na akcích a online networkingu proměnit v hlavní hráče na trhu.