Rezultatai

Europeana Space metu bus įgyvendinta  plati specialist seminarų, hakatonų ir demonstracijų programa, įtraukianti suinteresuotąsias puses, tiksline grupes, ir kūrybinių industrijų atstovus iš visos Europos.

Europeana Space skatins naujų prototipų kūrimą ir idėjų bandymą bei demonstravimą vėlesiam pritaikymui ir pabnaudojimui, siekiant atverti skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo verslo galimybes ir įgalinti kūrybinį didelių ir mažų industrijų verslumą.

MVĮ sektoriui bus teikiama rinkodaros ir verslo modeliavimo pagalba, ekspertinės ir verslo inkubavimo paslaugos, padedant prisistatyti didiesiems rinkos žaidėjams Pilotų, seminarų, Hakatonų, dalyvavimo projekto renginiuose bei Internet grupėse pagalba.