Αποτελέσματα

Το EuropeanaSpace έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα από εργαστήρια, hackathons και demonstrators, σχεδιασμένα από ειδικούς, με στόχο την προσέλκυση όλων των δυνητικά ενδιαφερομένων και ειδικών ομάδων-στόχος που εκπροσωπούν τις δημιουργικές βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη.

Το EuropeanaSpace θα δώσει το έναυσμα για τη δημιουργία νέων πρωτοτύπων και ιδεών προς δοκιμή και προβολή, με στόχο την περαιτέρω υιοθέτηση και αξιοποίηση, απελευθερώνοντας την επιχειρηματική προοπτική της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και ενδυναμώνοντας τη δημιουργική επιχειρηματικότητα των μεγάλων και μικρών βιομηχανιών.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα βοηθηθούν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και τις εφαρμογές τους μέσω του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής μοντελοποίησης, τις υπηρεσίες καθοδήγησης και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης/επώασης, θα παρουσιάσουν τους εαυτούς τους σε κορυφαίους φορείς από το χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, μέσω των Πιλότων, Εργαστηρίων και Hackathons  και μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις του έργου και την onlineδικτύωση.